• ۲۲۴۵
  • ۰
  • ا۱ دقیقه

تفاوت GPS و GPRS چیست؟

Global Positioning System یا GPS یا جی پی اس  = سیستم موقعیت یاب جهانی

General Packet Radio Service یا GPRS یا جی پی آر اس = سرویس اینترنت همراه
ا توجه به توضیحات گفته شده در تعاریف مربوط به GPS و GPRS  می توان گفت این دو اصطلاح هیچ ربطی به همدیگر ندارند و شاید فقط به علت تشابه کلمه  و تلفظی باعث شده است برخی از مشتریان رادشید این دو کلمه را با هم اشتباه در نظر بگیرند و گاهی اشتباها به جای هم استفاده نمایند.

Gps چیست؟

GPRS چیست؟