سیستم هوشمند مانیتورینگ و دیسپچینگ معادن

پروژه‌های معدنی شرکت دانش‌بنیان رادشید

معادن تامین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع مادر هستند و به همین دلیل مستقیم و غیرمستقیم در خودکفایی صنعت، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نیز تاثیرگذار بوده و پتانسیل بیشتری نسبت به نفت در وضعیت اقتصادی و اجتماعی همه مردم دارد.

از سوی دیگر ایران با تقریباً ۱ درصد از جمعیت جهان، بیش از ۷ درصد از کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و چون این ذخایر معدنی در رگ‌های صنایع جاریست، هرگونه اختلال در این حوزه یا رشد در این حوزه تاثیرات منفی و مثبت چشمگیری در صنعت به همراه خواهد داشت.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر بستری فراهم آورده شود که از طریق آن به نیازهای زیرساختی موجود در معادن پاسخ داده شود، در مدت زمان کوتاهی می‌توان شاهد نتایج مثبت چشمگیری نه فقط در حوزه معدن بلکه در همه حوزه‌های مرتبط با آن نیز بود.