نرم افزار لاگ برداری لاگشیت مناسب محیط‌های صنعتی

نرم‌افزار لاگشیت رادشید

در بسیاری از نیروگاه‌ها و صنایع که به سیستم‌های مانیتورینگ  جهت ثبت داده مجهز هستند، تمامی پارامترها و سیگنال‌ها توسط سیستم مانیتورینگ ثبت نمی‌شوند، بلکه این امر مختص پارامترهای با اولویت بالا است.

در طول کارکرد نیروگاه، بخصوص در مواقعی که اشکالی در سیستم بروز می‌کند، استفاده از این داده‌ها اهمیت می‌یابد. این امر موجب شده که بهره‌برداران اقدام به ثبت دستی داده‌ها در بازه‌های زمانی یک یا دوساعته بر روی لاگشیت‌های سنتی نمایند.

ثبت دستی داده‌ها علاوه بر اینکه زمان‌بر است، کار تحلیل روی‌داده‌ها را نیز با مشکل مواجه می‌کند؛ زیرا تعداد این پارامترها بسیار زیاد است و مراجعه به بایگانی برای استخراج اطلاعات مناسب، کاری وقت‌گیر خواهد بود علاوه بر این لاگشیت‌های کاغذی معایب دیگری نیز دارند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌کنیم: