سیستم مدیریت ناوگان شهرداری‌ها

سیستم مدیریت ناوگان در حوزه شهرداری و خدمات شهری

شهرداری‌ها، از بزرگ‌ترین سازمان‌های دولتی هستند که ناوگان خدمات شهری گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. ارائه خدمات شهرداری به شهروندان در دودسته بندی کلی قرار می‌گیرد: ارائه خدمات شهری مانند مدیریت امور شهری، جمع‌آوری پسماند، برف‌روبی، نظافت معابر و ارائه خدمات مستقیم به شهروندان مانند حمل و نقل مسافر؛ تاکسی و اتوبوس.

ازآنجایی‌که هرکدام از زیرمجموعه‌های شهرداری ناوگان حمل و نقل مخصوص به خود را دارند، وجود یک راهکار هوشمند جهت برنامه‌ریزی، نظارت و بهینه سازی عملکرد این ناوگان‌ها ضروری است، چراکه پایبندی به سیستم مدیریت سنتی، منجر به افزایش هزینه‌های سازمانی و کاهش کیفیت خدمت به شهروندان می‌شود.

هوشمندسازی ناوگان خدمات شهری با مدیریت عملکرد ناوگان حمل و نقل، از بروز بحران و شرایط پیش‌بینی‌نشده جلوگیری می‌کند و منجر به پایداری شرایط در مدیریت خودروها می‌شود.