مدیریت سوخت ناوگان و ادوات کشاورزی

اهمیت مدیریت سوخت ناوگان

در دنیای پرتردد امروزی عملیات لجستیکی عضوی جدا نشدنی از سازمان‌های متکی بر حمل و نقل، صنعت و زندگی روزمره است.

تجهیزات، ماشین‌آلات و ناوگان خودرویی نقش تعیین کننده‌ای در پیش برد بسیاری صنایع نظیر؛ توزیع و پخش، کشاورزی، صنایع معدنی و…دارند و در ابعاد گسترده به عنوان یکی از چرخ دنده‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند.

با افزایش قیمت سوخت و نگرانی‌ها‌ در رابطه با تاثیر آلاینده‌ها بر محیط زیست، مدیریت سوخت ناوگان به یکی از اصلی ترین دغدغه‌ها در مدیریت ناوگان حمل و نقل تبدیل شده است در همین راستا سازمان‌ها به دنبال راهکار هایی برای بهینه سازی مصرف سوخت، کاهش هزینه ها و ارتقای پایداری هستند.

استراتژی‌های مدیریت ناوگان سوخت موثر نه تنها منجر به صرفه جویی قابل توجهی در هزینه‌ها می‌شوند، بلکه به بازده عملیاتی کلی سازمان و پایداری محیط زیست نیز کمک می‌کنند.