• آدرس دفتر مرکزی رادشید:

  اصفهان خیابان کاشانی، خیابان صاحب روضات، کوچه شماره ۱۲ (پویا)، شرکت رادشید – کدپستی: ۸۱۸۳۸۷۳۵۴۱

  ساعت کاری (واحد فروش):

  شنبه تا چهارشنبه: از ۸:۰۰ لغایت ۱۷:۳۰

  ساعت کاری (واحد پشتیبانی):

  شنبه تا پنجشنبه: از ۸:۰۰ لغایت ۲۴:۰۰

 • آدرس کارخانه رادشید:

  نجف آباد، شهرک صنعتی شماره ۲، خیابان ابوریحان، شرکت رادشید

 • ایمیل:

  واحد بازرگانی: Info[at]Radshid.com

  واحد پشتیبانی: Support[at]Radshid.com

  واحد تحقیق و توسعه: Dev[at]Radshid.com

 • فکس:

  ۰۳۱۳۲۳۳۸۸۳۵

 • اطلاعات حساب بانکی:

  نام صاحب حساب: شرکت تعاونی ایده پردازان پارسی فردا

  شماره حساب: ۳۳۷۰۰۳۴۵۲۶

  شماره کارت: ۲۷۱۱-۲۷۸۷-۳۳۷۹-۶۱۰۴

  شماره شبا: IR27 0120 0000 0000 3370 0345 26

شماره‌های تماس با رادشید

کارشناسان تنها در ساعات ذکر شده قادر به پاسخگویی هستند.

روزها و ساعات کاری واحد بازرگانی و فروش: روزهای غیرتعطیل از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۷:۳۰

روزها و ساعات پاسخگویی تلفنی واحد پشتیبانی: روزهای غیرتعطیل از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۲۴:۰۰

مدیر بازرگانی:

آقای رنجبر

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی ۱۲۶)

واحد فروش:

۰۹۱۲۰۸۷۳۲۴۸

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی۱۲۱)

واحد فروش:

۰۹۱۲۴۸۳۹۴۰۲

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی۱۲۳)

واحد فروش:

آقای مرادی

۰۹۱۲۴۷۳۵۷۸۷

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی ۱۱۸)

واحد فروش:

خانم جمال پور

۰۹۰۱۸۰۲۸۰۴۷ (فقط پیام‌رسان)

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی ۱۲۰)

واحد فروش:

خانم بدیعی

۰۹۰۱۸۳۷۷۰۰۱ (فقط پیام‌رسان)

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی ۱۲۲)

واحد پشتیبانی:

آقای عباسی

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی ۱۱۷)

واحد پشتیبانی:

آقای طلایی

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی ۱۱۵)

واحد پشتیبانی:

آقای سمالی

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی ۱۱۶)

واحد پشتیبانی:

آقای صالح حاج هاشم خانی

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی ۱۵۲)

واحد پشتیبانی:

آقای علیرضا حاجیان

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی ۱۲۸)

واحد پشتیبانی:

آقای ابوالفضل خلیلی

۰۳۱۳۵۴۴ (داخلی ۱۵۱)