ردیاب سپهتن رادشید ناظر بر امنیت جاده ها

ردیاب سپهتن SEPHTAN رادشید

ردیاب سپهتن، ردیابی سازمانی است که بنا بر نیاز موجود در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای تحت عنوان پروژه‌ای با همین نام طراحی و تولید گردیده است.

در واقع هدف از طراحی این ردیاب نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و عملکرد رانندگان، به‌ویژه رانندگان اتوبوس‌های برون‌شهری و جاده‌ای بوده تا با اطلاع از وضعیت لحظه‌ای نظیر موقعیت مکانی، سرعت‌های مجاز و غیرمجاز، اطلاع از کافی بودن زمان استراحت رانندگان، اطلاع از مدت زمان رانندگی ممتد و زمان استراحت رانندگان و تشخیص دستکاری و تخلف خودروها و بسیاری فاکتورهای مشابه از میزان تصادف جاده‌ای کاسته شود.

در واقع پروژه سپهتن، پروژه‌ای ملی جهت پیشگیری از تصادفات جاده‌ای و حفظ سلامت و جان هموطنان عزیزمان است.