ردیاب ماشین مخفی رادشید مدل +X1

ردیاب ماشین +X1 رادشید

Car tracker

ردیاب ماشین رادشید مدل امنیتی با باطریX1، ردیابی با قابلیت‌های فراوان است که کلیه نیازهای اشخاص، سازمان‌ها در حیطه ردیابی و سایر کاربردهای وابسته به آن را به نحو احسن پوشش می‌دهد.

این مدل ردیاب بر روی همه خودروهای سبک، سنگین و سایر وسایل نقلیه دیگر نیز قابل‌نصب است.

این دستگاه موقعیت‌یاب از برق خودرو تغذیه کرده و با دارا بودن باطری پشتیبان در صورت سرقت خودرو و یا در زمان تعمیرات و جدا شدن سر باطری و قطع برق خودرو نیز قادر به ارسال نقاط جهت موقعیت‌یابی است.

ردیاب ماشین رادشید مدل امنیتی با باطریX1، ردیابی با قابلیت‌های فراوان است که کلیه نیازهای اشخاص، سازمان‌ها در حیطه ردیابی و سایر کاربردهای وابسته به آن را به نحو احسن پوشش می‌دهد.

این مدل ردیاب بر روی همه خودروهای سبک، سنگین و سایر وسایل نقلیه دیگر نیز قابل‌نصب است.

این دستگاه موقعیت‌یاب از برق خودرو تغذیه کرده و با دارا بودن باطری پشتیبان در صورت سرقت خودرو و یا در زمان تعمیرات و جدا شدن سر باطری و قطع برق خودرو نیز قادر به ارسال نقاط جهت موقعیت‌یابی است.