مراحل ثبت‌نام و خرید دستگاه سیپاد

پروژه ملی سیپاد چیست؟

پروژه سیپاد، پروژه‌ای ملی است که باهدف تخصیص سوخت به ناوگان دیزل بر مبنای پیمایش، هوشمند سازی ناوگان درون‌شهری، جلوگیری از هدر رفت و عرضه خارج از شبکه سوخت دیزل در کشور و همچنین رعایت عدالت در حوزه تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی در دست اجرا قرارگرفته است.

استارت اولیه این طرح ملی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ در سندی با موضوع “روان‌سازی تأمین سوخت موردنیاز ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر” به تصویب هیئت‌وزیران رسید.

بر اساس این سند مقرر گردید که سوخت موردنیاز پیمایش هر ناوگان در حوزه حمل‌ونقل عمومی بر اساس پیمایش محاسبه‌شده از تجهیزات موقعیت‌یاب هوشمند و اسناد حمل، تخصیص داده شود.

در راستای عملیاتی سازی طرح‌های ملی هوشمند سازی ناوگان حمل‌ونقل شهری و نیز تخصیص سوخت ناوگان بر اساس پیمایش در قالب یک نظام یکپارچه و مشترک، تجهیز ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و حومه‌ای به سامانه جامع “سیپاد” در دستور کار قرار گرفت.

آگهی فراخوان طرح تجهیز ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و حومه‌ای به سامانه جامع پیمایش، به‌صورت رسمی در شهریور ۱۳۹۷ ابلاغ عمومی گردید و شرکت‌های دارای صلاحیت در ارائه تجهیزات هوشمند مبتنی بر موقعیت ناوگان حمل‌ونقل، به‌منظور شرکت در این طرح اعلام آمادگی نمودند.

شرکت دانش بنیان رادشید نیز یکی از این شرکت‌های دارای صلاحیت بوده که باتجربه پیشین اجرای پروژه ملی سپهتن، در این طرح نیز اعلام آمادگی نموده و یکی از شرکت‌ها و مجری‌های اصلی این طرح ملی است.

برای مشاهده و خرید دستگاه سیپاد جهت تخصیص سوخت گازوئیل

اینجا کلیک نمایید