مجوزها و مشتریان رادشید

در اساسنامه رادشید، عمل به قانون و رعایت قوانین حاکم بر کشور، از مهم‌ترین بندهای ذکرشده است.

این شرکت از ابتدا، با کسب مجوزهای مختلف در زمینهٔ ارائه خدمات و تولید محصولات، توانسته کالای خود را با اطمینان کامل به مشتریان ارائه نماید.

در طی سال‌های گذشته، رادشید همکاری‌های مختلفی با ارگان‌های دولتی و خصوصی در سراسر کشور برقرار کرده است که خدمت‌رسانی به آن‌ها، یکی از مهم‌ترین افتخارات رادشید بوده است.

همچنین شرکت در نمایشگاه‌های مختلف و بین‌المللی، همچنین ثبت اختراع ردیاب X6 و بسیاری دیگر از دستاوردهای رادشید، نشانگر تفکر جوان و پیشرو حاکم در این شرکت است.