تماس با رادشید
 • آدرس دفتر مرکزی :

  اصفهان – خیابان کاشانی – ابتدای خیابان صاحب روضات – نبش کوچه شماره 3 – پلاک 33 شرکت رادشید – کدپستی : ۸۱۸۳۸۷۷۱۱۳

  ساعت کاری :

  شنبه تا چهارشنبه  : 8:30 الی 17

  پنجشنبه : 8:30 الی  13:30

 • آدرس کارخانه :

  نجف آباد – شهرک صنعتی شماره ۲ – خیابان ابوریحان – شرکت رادشید

 • ایمیل :

  واحد بازرگانی : Info@Radshid.com

  واحد پشتیبانی : Support@Radshid.com

  واحد تحقیق و توسعه : Dev@Radshid.com

 • فکس :

  03132362788  (داخلی 23)

شماره های تماس با رادشید

مدیر بازرگانی :

آقای رنجبر

09120380476

03132362894 – 03132362947 (داخلی 26)

کارشناس سایت :

خانم محمودی

09018377201

03132362894 – 03132362947 (داخلی25)

کارشناس پشتیبانی :

آقای سمالی

09018028059
۰۳۱۹۵۰۱۶۱۵۱ – ۰۳۱۳۲۳۶۳۰۷۸ (داخلی16)

کارشناس فروش :

خانم گله داری

۰۹۳۹۸۸۶۹۶۰۲

۰۳۱۳۲۳۶۲۸۹۴ – ۰۳۱۳۲۳۶۲۹۴۷ (داخلی ۲۱)

کارشناس پشتیبانی :

آقای طلایی

09018376687

۰۳۱۹۵۰۱۶۱۵۱ – ۰۳۱۳۲۳۶۳۰۷۸ (داخلی 15)

کارشناس فروش :

خانم جمال پور

۰۹۰۱۸۰۲۸۰۴۷

۰۳۱۳۲۳۶۲۸۹۴ – ۰۳۱۳۲۳۶۲۹۴۷ (داخلی۲۰)

کارشناس پشتیبانی :

آقای عباسی

09901883981

۰۳۱۹۵۰۱۶۱۵۱ – ۰۳۱۳۲۳۶۳۰۷۸ (داخلی17)

کارشناس فروش:

آقای وظیفه دوست

09124735787

03132362894 – 03132362947 (داخلی 22)

کارشناس پشتیبانی :

آقای رستگار
09018377021
۰۳۱۹۵۰۱۶۱۵۱ – ۰۳۱۳۲۳۶۳۰۷۸  (داخلی13)

فرم تماس با رادشید