تماس با رادشید

تماس با رادشید – آدرس شرکت رادشید

واحد بازرگانی
تلفن های تماس

 • 03132362894
 • 03132362947
 • 03132362788
 • 03132335329
 • 09120380476
 • 09124735787

ایمیل

Info@Radshid.com

واحد پشتیبانی
تلفن های تماس

 • 03195016151
 • 03132363078
 • 03195016152
 • 09901883981
 • 09018377198
 • 09018377021

ایمیل

Support@Radshid.com

واحد تحقیق و توسعه

ایمیل

Dev@Radshid.com

آدرس دفتر مرکزی
اصفهان – خیابان کاشانی – ابتدای خیابان صاحب روضات – نبش کوچه شماره 3 – پلاک 33

کدپستی: 8183877113

آدرس کارخانه
نجف آباد – شهرک صنعتی شماره 2 – خیابان ابوریحان – شرکت رادشید

فکس: 03132362788 (داخلی 23)

شماره حساب: 3370034526

شماره كارت: 2711-2787-3379-6104

شماره شبا
IR27 0120 0000 0000 3370 0345 26

فرم ارسال پیام