دفترچه راهنما دزدگیر هوشمند رادشید

دفترچه الکترونیک راهنما کار با دزدگیر رادشید

برای مشاهده راهنما نصب و راه اندازی دزدگیر رادشید

اینجا کلیک نمایید

برای دانلود فایل PDF  راهنما دزدگیر رادشید

اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده راهنمای کار با دزدگیر رادشید، کافی است بر روی عنوان موردنظر خود از منو زیر کلیک نموده و یا به ترتیب شروع به خواندن بخش‌های مختلف راهنما دزدگیر نمایید.