همکاری با رادشید

تیم رادشید ، همواره در حال رشد و استفاده از استعدادهای مختلف در راستای اهداف شرکت می باشد.

این شرکت که از واحد های مختلف تشکیل شده است ، در طی زمان های مختلف اقدام به همکاری با افراد و استعدادهای جدید می باشد.

به منظور ارسال اطلاعات و رزومه خود ، از طریق فرم زیر اقدام فرمایید.
 

فرم درخواست همکاری

گزینه هایی که تسلط دارید را انتخاب کنید.

4 + 0 = ?