برای ثبت درخواست نمایندگی

اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده انواع ردیاب خودرو

اینجا کلیک نمایید

نمایندگی ردیاب خودرو رادشید استان قم

نمایندگی ردیاب رادشید قم

نام نماینده:آقای امیرحسین زین العابدینی

نام فروشگاه/شرکت:شرکت آروین بناپاد

شهر:قم

آدرس:قــم، خیابان شهید رییس کرمی (۲٠ متری زاد)، بین کوچه ۳۱ و ۳۳ پلاک ۷۳۱ کدپستی ۳۷۱۸۶۳۷۷۸۱

شماره تماس: ۰۲۵۳۸۸۰۰۰۲۴ - ۰۲۵۳۸۸۰۰۰۲۳ - ۰۹۱۲۴۵۱۶۴۷۰

مرکز فروش و نصب ردیاب رادشید قم

نام نماینده:آقای علیرضا ابراهیمی

نام فروشگاه/شرکت:حفاظتی امین

شهر:قم

آدرس:بلوار سمیه نبش کوچه ۶

شماره تماس: ۰۳۲۴۰۳۹۶۶ - ۰۹۱۲۷۴۷۶۹۲۹