برای ثبت درخواست نمایندگی

اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده انواع ردیاب خودرو

اینجا کلیک نمایید

نمایندگی ردیاب خودرو رادشید استان خراسان شمالی

نمایندگی ردیاب رادشید بجنورد

نام نماینده:صادق معصومیان

نام فروشگاه/شرکت:ژئوهاتیک

شهر:بجنورد

آدرس:خ رضا امامی پلاک ۲۵

شماره تماس: ۰۵۸۳۲۲۳۹۷۶۵ - ۰۹۱۵۵۸۴۵۴۳۹