نمایندگی ردیاب خودرو رادشید استان قزوین

نمایندگی ردیاب رادشید قزوین

نام نماینده:هادی هاشمی پور

نام فروشگاه/شرکت:شرکت چشم الکترونیک

شهر:قزوین

آدرس:قزوین خيابان شهيد بابايي انتهاي مدني شرقي ساختمان نگين طبقه بالاي رستوران فرماني واحد ٥

شماره تماس: 033350217 - 09127805316

نمایندگی قزوین رادشید

نام نماینده:حامد قبادیها

نام فروشگاه/شرکت:کاسپین سیستم

شهر:قزوین

آدرس:قزوین -خ نوروزیان - نبش حکمت49 - کاسپین سیستم

شماره تماس: 09039551992