نمایندگی ردیاب خودرو رادشید استان خراسان شمالی

نمایندگی ردیاب رادشید بجنورد

نام نماینده:صادق معصومیان

نام فروشگاه/شرکت:ژئوهاتیک

شهر:بجنورد

آدرس:خ رضا امامی پلاک 25

شماره تماس: 05832239765 - 09155845439