نمایندگی ردیاب خودرو رادشید استان آذربایجان شرقی

نمایندگی فروش و نصب ردیاب رادشید تبریز

نام نماینده:آقای مهدی حق‌شناس

نام فروشگاه/شرکت:---

شهر:تبریز

آدرس:آذربایجان شرقی بستان آباد جاده تبریز تهران خیابان شهدا بلوار آزادگان

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۲۹۵۱۱

مرکز فروش و نصب ردیاب رادشید شهر تبریز

نام نماینده:آقای مقصود حق‌شناس

نام فروشگاه/شرکت:---

شهر:تبریز

آدرس:تبریز، دیزل آباد، بعد آرد‌سازی، نرسیده به راه آهن، روبروی گمرک، کدپستی: ۵۱۵۷۹۶۹۹۵۷

شماره تماس: ۹۱۴۴۰۳۸۳۸۰

مرکز فروش و نصب ردیاب رادشید شهر کلیبر

نام نماینده:آقای شهروز پیغانی

نام فروشگاه/شرکت:باطری‌سازی شهروز پیغانی

شهر:کلیبر

آدرس:تبریز شهرستان کلیبر خیابان معلم نرسیده به پل کفشن اوی باطری سازی شهروز پیغانی

شماره تماس: ۰۹۱۴۹۲۶۱۳۸۵