دوربین های نظارت تصویری رادشید:

نظارت تصویری خودرو به معنی نصب دوربین های مناسب و با کیفیت در محیط داخلی خودرو به منظور کنترل بهتر ناوگان می باشد

این وسیله دارای کلیه استاندارد های لرزشهای شدید ، نظارت از راه دور و … می باشد که این امر باعث کنترل و نظارت بهتر بر ناوگان حمل و نقل می شود.