• ۱۷۶۴
  • ۰
  • ا۱ دقیقه


رونمایی از سامانه تردد ناوگان سپهتن رادشید

سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن)، سامانه‌ای جامع است که باهدف امن نمودن ناوگان عمومی خودرویی کشور ابلاغ و در حال پیاده‌سازی است.

رونمایی از سامانه سپهتن رادشید سال 1396

رادشید در پانزدهمین نمایشگاه ایپاس (۲۰۱۶ IPAS) از سامانه طراحی‌شده خود رونمایی نمود که با استقبال مسئولین، خبرگزاری‌ها و مراجعین محترم روبرو گردید.

مصاحبه با مدیر بازرگانی رادشید در زمان رونمایی از سامانه سپهتن1396

که با استقبال مسئولین، خبرگزاری‌ها و مراجعین محترم روبرو گردید.