مطالب توسط ادمین رادشید

مدیریت کاربران در سامانه مدیریت ناوگان

” یکی از سرویس‌های سامانه ردیابی رادشید برای مدیریت ناوگان حمل و نقل و یا اشخاصی که از تعداد زیادی ردیاب استفاده می‌کنند و یا فروشگاه‌های بزرگی که در سراسر کشور شعبه دارند تعریف کاربران فرعی است”

ردیاب صنعتی کم مصرف با کارکرد بیش از سه سال بدون نیاز به شارژ

” ساخت و تولید ردیاب کم مصرف با مصرف در حد چند میلی آمپر در روز , از نظر فنی کاری سخت و پیچیده می‌باشد اما هم اکنون پس از قریب به سه سال این امر توسط مهندسین رادشید محقق شده است “

مسلح کردن خودرو توسط ردیاب خودرو رادشید

” وقتی ردیاب خودرو رادشید را نصب کردید, کافیه یک پیامک محدوده به دستگاه ارسال کنید و همچنین قابیت ارسال پیامک به ازای فعال شدن سوئیچ را هم برای دستگاه‌تون فعال کنید, حتی میتونید با یک پیامک روشن شدن خودرو خودتون را هم لغو کنید “