نوشته‌ها

IOT اینترنت اشیا INTERNET OF THINGS  چیست؟

IOT اینترنت اشیا INTERNET OF THINGS  چیست؟

تکنولوژی اینترنت اشیا (IOT) چیست؟

IOT مخفف کلمات انگلیسی (Internet of Things) می باشد و این تکنولوژی رو به رشد اصطلاحا به اتصال اشیاء یا وسایل، به اینترنت و ارتباط و کنترل آن توسط اینترنت و همچنین سیستم های کنترل کننده اشاره دارد.

هدف اینترنت اشیا (IOT) چیست؟

اینترنت اشیا با هدف ارتباط بین سیستمهای هوشمند , مکانیکی , ماشینهای دیجیتال , اشیاء, حیوانات یا افراد با یک کد منحصر به فرد در سیستم ارتباطی و شبکه اینترنت ، می باشد.

این ارتباط بدون حضور انسان میتواند برقرار شود و سیستمهای مرتبط میتوانند فرمانهایی را بدون دخالت انسان به همدیگر ارائه کنند.

یک مثال واضح برای این هدف میتوان به کنترل دما در خانه های هوشمند مدرن اشاره نمود.

خانه های هوشمندی که به شما امکان میدهد بصورت اتوماتیک دمای خانه خود را تنظیم کنید و در طی بازه زمانی میتواند با هوش مصنوعی قرار گرفته شده و با درک عادات رفتاری شما در ساعات مختلف روز و همچنین حضور و یا عدم حضور شما در منزل شرایط دمایی متفاوتی را برای منزل شما بصورت اتوماتیک تنظیم نماید که هم باعث آرامش شما شود و هم صرفه جویی انرژی را در بر داشته باشد.

اینترنت اشیا (IOT) چطور کار می کند؟

اینترنت اشیا از بستر اینترنت استفاده می نماید و با استفاده از هوش مصنوعی خود ( میکرو کنترلرها) و به کمک سنسورهای محیطی خود و همچنین قابلیتهای ارتباطی نهادینه شده می تواند ارتباطات را فراهم کرده و فرمانهای مناسب یا اطلاعات لازم را به دستگاههای متصل دیگر ارسال نماید.

لینک کوتاه : https://radshid.com/?p=5169