نوشته‌ها

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS چیست؟

/
سیستم اطلاعات جغرافیایی یا Geographic information system که به اختصار آن را gis می نامند یک سامانه اطلاعاتی جغرافیایی است که به تولید، پردازش ، تحلیل و مدیریت اطلاعات جغرافیایی و نمایش آن می پردازد. عملکرد اساسی این سیستم اطلاعاتی بدست آوردن اطلاعاتی است که از ترکیب لایه های متفاوت داده ها با روش های مختلف و با دیدگاه های گوناگون بدست می آیند.