نوشته‌ها

هندهلد

هندهلد چیست؟

/
هندهلد وسیله‌ای است برای محاسبه و پردازش داده‌ها است.این وسیله قابل حمل بوده و طراحی آن بگونه‌ای است که به راحتی در دست جای میگیرد.