نوشته‌ها

ردیاب ماینر رادشید

ردیابی ماینر

/
" جلوگیری از سرقت ماینر حتی در مکان‌های مسقف با استفاده از تکنولوژی LBS در ردیاب "