نوشته‌ها

ردیاب خودرو

مسلح کردن خودرو توسط ردیاب خودرو رادشید

/
" وقتی ردیاب خودرو رادشید را نصب کردید, کافیه یک پیامک محدوده به دستگاه ارسال کنید و همچنین قابیت ارسال پیامک به ازای فعال شدن سوئیچ را هم برای دستگاه‌تون فعال کنید, حتی میتونید با یک پیامک روشن شدن خودرو خودتون را هم لغو کنید "