نوشته‌ها

گزارش خبری صدا و سیما از خط تولید ردیاب رادشید

خط تولید ردیاب رادشید

/
شرکت دانش بنیان رادشید ، با زمینه فعالیت الکترونیک، فعال درزمینه تولید انواع ردیاب خودرو و طرح ملی سامانه سپهتن ، سامانه توزیع سوخت بر اساس پیمایش ، آماده رفع نیاز کشور درزمینه تولید انبوه انواع ردیاب می باشد.