نوشته‌ها

هر آنچه در مورد پروژه ملی سیپاد و خرید دستگاه سیپاد باید بدانید

با مطالعه این مقاله شما از جزئیات پروژه ملی سیپاد و چگونگی ثبت نام در این طرح ملی برای دریافت سهمیه سوخت گازوئیل و همچنین قیمتی که بابت دستگاه سیپاد باید بپردازید، مطلع می شوید.