نوشته‌ها

حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی

/
قدرت اقتصادی کشور های پیشرفته به تولیدات داخلی آنها وابسته است. هر کشور برای ایجاد ثبات اقتصادی و رونق بازار کسب و کار باید تولید داخلی داشته باشد. ...