نوشته‌ها

جی پی اس موتورسیکلت

جی پی اس موتور سیکلت

/
"برای آن دسته از افرادی که با این وسیله در حال کار و رفت‌و‌آمد هستند یا توقفات زیادی دارند و در مکان‌های ناامن آمد و شد می‌کنند و گاهاً فراموش می‌کنند موتورسیکلت خود را قفل کنند"