نوشته‌ها

ردیاب تولید ایران

چرا ردیاب ایرانی؟

/
ردیاب خودرو میتواند درایران طراحی شودودر چین ساخته شود ولی بازهم ایرانی نامیده شود! پس صرف اینکه قطعات یک ردیاب خودرو خارجی ست نمی توان گفت آن محصول خارجی است. ...