نوشته‌ها

سپهتن

علت تصادف نفتکش با اتوبوس چه بوده است؟

/
" اگر ناوگان حمل و نقل کشور به سامانه سپهتن مجهز شود پاسخگویی به علل سوانح از حدس و گمان به قطعیت تبدیل می‌گردد.حال آنکه اگر نفتکش نیز از این سامانه بهره می‌برد خطای انسانی از سایر احتمالات قابل فاکتورگیری بود ".