نوشته‌ها

پروژه رایگان SIM908

پروژه رایگان SIM908

/
رادشید به عنوان یکی از تولیدکنندگان اولیه بردهای اموزشی SIM908 , هم اکنون اقدام به انتشار کل فایلهای پی سی بی (PCB) و شماتیک آن نموده است. ...