نوشته‌ها

ردیاب خودرو شخصیت های سیاسی

ردیاب خودرو شخصیت‌های سیاسی

/
" با توجه به صحبت‌های دبیر شورای امنیت کشور در خصوص حذف تیم‌های مراقبتی با توجه به فضای امن کشور، آیا سپاه و ناجا برای تعقیب و مراقبت از ردیاب استفاده می‌کنند؟ "