نوشته‌ها

جلوگیری از سرقت خودپرداز

ردیاب‌ خودپردازبانکی

/
با توجه به دغدغه سرقت دستگاه های خودپرداز, رادشید ردیابی ویژه عابربانک ها طراحی نموده که میتواند هنگام سرقت احتمالی هشدارهای لازم را داده و موقعیت یابی ...