گوشی و PDA های صنعتی رادشید:

PDA های صنعتی رادشید در واقع گجت های قابل حمل و کوچک ، با صفحات لمسی و قابلیت هایی از قبیل اسکنر بارکد یک بعدی و دو بعدی ، قرائت RFID ، و اتصال به شبکه های بیسیم ، GSM و GPS می باشد.

استفاده از PDA ها ، باعث کاهش اتلاف وقت ، عدم نیاز به کاغذ و قلم ، افزایش دقت کار و … می شود که در محیط های صنعتی به ویژه مورد اهمیت است.