نمایندگی ردیاب خودرو رادشید استان گیلان

نمایندگی ردیاب رادشید گیلان

نام نماینده:حسن مولایی

نام فروشگاه/شرکت:فروشگاه ویرا

شهر:لنگرود

آدرس:گیلان، شهر لنگرود جاده چمخاله روبروی مسجد حقیقت جو کوچه شهید تواتوری

شماره تماس: 09111451557

مرکز فروش ردیاب خودرو رادشید شهر رشت

نام نماینده:آقای حمید صابری

نام فروشگاه/شرکت:---

شهر:رشت

آدرس:گیلان، رشت، انتهاي بلوار امام خميني

شماره تماس: 09111493485