نمایندگی ردیاب خودرو رادشید استان خراسان رضوی

نمایندگی رادشید نیشابور

نام نماینده:اسماعیل خورشاهیان

نام فروشگاه/شرکت:خانه تاکسی

شهر:نیشابور

آدرس:خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - فرحبخش شرقی - ترمینال مسافربری - طبقه همکف - خانه تاکسی

شماره تماس: 09155514929