لپ تاپ های صنعتی رادشید:

لپ تاپ های صنعتی وجود یک لب تاپ قدرتمند با ابعاد مناسب جهت حمل آن و وجود درگاههای مناسب از جمله تعداد زیادی پورت کام و … باعث ایجاد لپ تاپهای صنعتی گردیده است.

این لپ تاپها که دارای ابعادی بیشتر از 11 اینچ هستند دارای پروسسور و میزان رم مناسب جهت پروسس های سنگین هستند و همچنین مشخصات اولیه مناسبی جهت کار در محیط های صنعتی را دارا میباشند.
وجود داکتهای مناسب استفاده این دستگاه را هم به عنوان سیستم رومیزی و هم به عنوان یک سیستم پرقدرت قابل حمل میسر نموده است.