ردیاب های شخصی رادشید:

ردیاب های شخصی ردیاب های کوچک و قابل حمل هستند که به منظور کنترل و ردیابی کودکان ، سالمندان ، افراد دارای آلزایمر ، معلولیت های ذهنی و جسمی و … مورد استفاده قرار می گیرند.

این ردیاب ها با ارسال اطلاعات مکانی فرد و ارسال هشدارهای تعریف شده باعث افزایش کنترل و مدیریت رفت و آمد کودکان ، افراد توانخواه و … می شود.