ردیاب شخصی رادشید:

ردیاب شخصی ردیاب های کوچک و قابل حمل هستند که به منظور کنترل و ردیابی کودکان ، سالمندان ، افراد دارای آلزایمر ، معلولیت های ذهنی و جسمی و … مورد استفاده قرار میگیرد.

این ردیاب ها با ارسال اطلاعات مکانی فرد ، و ارسال هشدارهای تعریف شده ، باعث افزایش کنترل و مدیریت رفت و آمد کودکان ، افراد توانخواه و … را باعث میشود.