ردیاب ترانزیت رادشید:

ردیاب ترانزیت رادشید با استفاده از کارنه تیر و مجوزهای لازم ، قابلیت ردیابی ناوگان در بیرون از مرزهای ایران را دارد.

این ردیاب با قابلیت شناسایی وضعیت رومینگ سیم کارت و مدیریت هزینه ها و همچنین سه سرور همزمان جهت پشتیبانی بهتر، امکان بهره وری از سامانه ردیابی رادشید را برای محموله های ارسالی به خارج از کشور را فراهم مینماید.