انواع ردیاب خودرو

با قابلیت ارسال اطلاعات و وضعیت روشن بودن خودرو و دزدگیر، سرعت ، میزان مصرف سوخت و مکان دقیق خودرو و … با استفاده از پیامک ، تلگرام و سامانه ردیابی رادشید و همچنین خاموش کردن خودرو با ارسال پیامک

انواع ردیاب شخصی

به منظور استفاده برای کودکان ، افراد سالمند ، افراد توانخواه ، همچنین معلولان ذهنی ، با قابلیت ارسال نقطه به نقطه اطلاعات و دکمه درخواست کمک و شنود و قابلیت شارژ و مشاهده اطلاعات از طریق پیامک و سامانه رادشید

انواع ردیاب حیوانات

دارای امکانات نمایش مسیرهای طی شده ، مکان کنونی ، ردیابی و پیدا کردن حیوان خانگی در مکان های عمومی به منظور جلوگیری از گم شدن یا ربوده شدن حیوانات با قابلیت شارژ روزانه و ارسال نقطه به نقطه اطلاعات

بسته ردیاب موبایل

بسته نرم افزاری ردیابی موبایل شخصی ، با قابلیت ارسال اطلاعات مکانی ، میزان شارژ دستگاه و … به منظور جلوگیری از سرقت موبایل ، ردیابی همکاران و … با دسترسی به پنل سامانه ردیابی موبایل لینو در هر مکان و هر زمان …